Wózki transportowe szynowe


 wozek szynowy z rolkami

 wózek torowy teleskopowy

Zapytaj o produkt

Wózki transportowe

Wózki szynowe wykorzystywane są w węzłach dystrybucyjnych systemów transportowych lub jako środki szybkiego transportu pojedynczych ładunków na większe odległości. Wózki z zabudowanym dowolnym rodzajem przenośnika mogą pobierać ładunek z pojedynczej linii i rozprowadzać je na szereg linii równoległych, buforowych bądź rozdzielczych, prowadzących do różnych działów fabryki lub oddzielnych sekcji magazynu.

Wózki naszej konstrukcji mogą być wyposażone również w urządzenia specjalne, tj. wywrotnice, obrotnice, widły teleskopowe, podnośniki nożycowe, itp., dzięki czemu zakres ich stosowania jest bardzo szeroki.

Wózki mogą pracować w trybie automatycznym bez nadzoru obsługi lub być wykonane w lekkiej formie bez napędów jako osprzęt pomocniczy dla pracowników produkcji.