Układnice magazynowe


 układnica magazynowa przy pracy

Zapytaj o produkt

Układnice magazynowe

Układnice magazynowe stanowią odpowiedź na konieczność optymalnego wykorzystania powierzchni do celów konfekcjonowania towarów. W połączeniu z wąskimi, bezobsługowymi, przelotowymi korytarzami magazynowymi wyposażonymi w regały rolkowe grawitacyjne, których długość może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, sprawdzają się w rozwiązaniach, gdzie wymagany jest krótki czas przekazaniu towaru do składu.
Układnice współpracujące z głębokimi regałami mogą być wyposażone w przenośnik rolkowy, taśmowy, paskowy, łańcuchowy i inne, w zależności od rodzaju ładunku.
W połączeniu z systemem nadzorującym pracę ciągów technologicznych pracują w trybie automatycznym.

 układnica buforowa przy pracy

Zapytaj o produkt

Układnice buforowe

Układnice buforowe wyposażone są w wysięgnik teleskopowy i współpracują z regałami magazynowymi. Wykorzystywane są w celu tymczasowego składowania towarów na półkach.
Układnice buforowe są wykorzystane do przechowywania towaru odebranego w trybie automatycznym z linii technologicznej lub ciągu transportowego, bądź stanowią półautomatyczny magazyn, do którego towar podawany jest wózkiem widłowym na stanowisko załadowcze, podczas gdy magazyn obsługiwany jest z panelu sterowniczego przez operatora.