Manipulatory przemysłowe i układnice


 Manipulator pneumatyczny

Zapytaj o produkt

Manipulatory ręczne

Projektujemy, produkujemy i wdrażamy różnego typu chwytaki mechaniczne, podciśnieniowe, oraz manipulatory pneumatyczne służące do przenoszenia elementów pomiędzy stanowiskami.
Chwytaki zamontowane są na kolumnie wsporczej lub przytwierdzone do ściany hali oraz wyposażone we wciągnik umożliwiający uniesienie pochwyconego ładunku.
Oferujemy chwytaki proste oraz obrotowe, umożliwiające zmianę położenia ładunku podczas transportu.
Manipulatory ręczne obsługiwane są bezpośrednio przez operatora.

 portal przenoszący

Zapytaj o produkt

Portale przenoszące

Oferujemy chwytaki pracujące w trybie automatycznym, spotykane najczęściej w miejscach przeładunku na zautomatyzowanych ciągach transportowych lub w gniazdach produkcyjnych.
Chwytaki zamocowane na portalach przejezdnych mogą również służyć do sztaplowania ładunków lub zdejmowania ze stosu i umieszczania na przenośnikach lub w przestrzeni roboczej stanowiska technologicznego.
Portale przenoszące mogą być sterowane za pomocą systemu nadzorującego opartego na sterownikach PLC lub zdalnie przez operatora z pulpitu sterującego.

 układarka

Zapytaj o produkt

Układarka

W portfolio naszych wyrobów znajdują się również urządzenia sztaplujące, służące do odbierania towarów z linii produkcyjnej bądź transportowej i układania ich w stosy gotowe do pakowania lub magazynowania.
Układarki integrujemy z urządzeniami współpracującymi, tak żeby nie wymagały dodatkowej obsługi. Pracują w trybie automatycznym przejmując szereg czynności wykonywanych przed ich wdrożeniem często przez kilku pracowników.

 stacker

Zapytaj o produkt

Stackery

Innym rodzajem automatycznych urządzeń sztaplujących znajdujących się w naszej ofercie są Stackery pracujące w ciągach technologicznych. Służą one do układania w stosy towarów w trakcie procesu transportowego. Za ich pomocą można tworzyć lub dekomponować stosy skrzyń, palet, kartonów lub pojemników specjalnych oraz towarów o zwartej budowie, w celu ich dalszego transportu.
Stackery znajdują zastosowanie na końcach linii technologicznych, przed strefami spedycyjnymi lub magazynami.
Destackery używane są do sprawnego i wydajnego rozsztaplowania towarów pobranych w postaci stosu z magazynu lub przyjętych od spedycji. Zestawienie obu urządzeń można wykorzystywać na liniach buforowych, w celu zwielokrotnienia ich pojemności.

 magazyn na palety

Zapytaj o produkt

Magazyny wolnostojące

W naszej ofercie znajdują się między innymi magazyny wolnostojące do składowania palet standardowych lub specjalnych.
Bogate doświadczenie w projektowaniu tego rodzaju urządzeń pozwala nam oferować również magazyny na palety i pojemniki o niestandardowych wymiarach, a także inne towary, dla których zachodzi potrzeba składowania.
Połączenie magazynu palet z funkcją urządzenia sztaplującego pracującego w trybie automatycznym pozwala zabudować magazyn w linii technologicznej. Magazyn taki ma za zadanie konfekcjonować palety pochodzące z procesu i wydawać je do odbioru przez wózek widłowy w postaci stosu.

 układnica rolkowa

Zapytaj o produkt

Układnice magazynowe

Układnice magazynowe stanowią odpowiedź na konieczność optymalnego wykorzystania powierzchni do celów konfekcjonowania towarów. W połączeniu z wąskimi, bezobsługowymi, przelotowymi korytarzami magazynowymi wyposażonymi w regały rolkowe grawitacyjne, których długość może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, sprawdzają się w rozwiązaniach, gdzie wymagany jest krótki czas przekazaniu towaru do składu.
Układnice współpracujące z głębokimi regałami mogą być wyposażone w przenośnik rolkowy, taśmowy, paskowy, łańcuchowy i inne, w zależności od rodzaju ładunku.
W połączeniu z systemem nadzorującym pracę ciągów technologicznych pracują w trybie automatycznym.

 układnica

Zapytaj o produkt

Układnice buforowe

Układnice buforowe wyposażone są w wysięgnik teleskopowy i współpracują z regałami magazynowymi. Wykorzystywane są w celu tymczasowego składowania towarów na półkach.
Układnice buforowe są wykorzystane do przechowywania towaru odebranego w trybie automatycznym z linii technologicznej lub ciągu transportowego, bądź stanowią półautomatyczny magazyn, do którego towar podawany jest wózkiem widłowym na stanowisko załadowcze, podczas gdy magazyn obsługiwany jest z panelu sterowniczego przez operatora.