Sprzęt i kompetencje


Korzystamy z zaawansowanych systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD), oprogramowania do przeprowadzania analiz zjawisk fizycznych w dynamice ruchu oraz statycznych i zmęczeniowych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji i silnie obciążonych elementów maszyn.
Dobieramy starannie komponenty najwyższej jakości, a poprawność wyboru potwierdzona jest odpowiednimi obliczeniami. Napędy stosowane w naszych maszynach: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, są dostosowywane do preferencji klienta z uwzględnieniem poprawności pracy i wydajności systemu. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami napędów i każdorazowo, gdy wymaga tego dobro projektu, konsultujemy z nimi nasze pomysły, aby mieć pewność, że zaufanie naszych klientów nie zostanie wystawione na próbę.
Projektujemy bazując na niezbędnych normach technicznych i normach bezpieczeństwa. Wyrobom wyprodukowanym w oparciu o nasze projekty nadawane są znaki CE, potwierdzające zgodność z wymogami obowiązujących dyrektyw unijnych. W przypadkach gdzie wymagana jest certyfikacja projektu przez jednostkę notyfikującą korzystamy ze współpracy z uznanymi podmiotami, w szeregach których pracują najlepsi eksperci. Łączymy wiedzę teoretyczną z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Projektujemy bezpośrednio dla produkcji mając na uwadze możliwości i ograniczenia obecnych technologii.

Ponad 90.000 godzin poświęconych projektowaniu urządzeń technologicznych.
Setki skomplikowanych, dobrze zrealizowanych projektów.
Wysoki poziom i ciągły rozwój wiedzy technicznej.
Troska o jakość, niezawodność i ekonomikę stosowanych rozwiązań.

To cechy naszego zespołu inżynierów, na bazie których stworzyliśmy markę NECC.

Dowiedz się więcej